Selasa, 13 April 2021 06:22:21 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Beatrice Portinari
Beatrice Portinari (1266-1290) adalah seorang anak manusia biasa yang kemudian menjadi obyek imajinasi luar biasa sehingga identitas dirinya secara tidak adil akan terseret dalam status luar biasanya itu.Pengunjung hari ini :
Total pengunjung :
Hits hari ini :
Total hits :
Pengunjung Online :
Situs Berita Kristen PLewi.Net -GKJW Pasamuwan Rungkut, Biyen Rungkut Tenan
SocialTwist Tell-a-Friend | |
Minggu, 05 Juni 2016 13:32:32
GKJW Pasamuwan Rungkut, Biyen Rungkut Tenan
Pasamuwan Rungkut, wilayah Majelis Daerah [MD] Surabaya Timur I, Jumat Pahing, Oktober 2005, umure pas 15 tahun. Acara pengetan lustrum katelu iku wiwit tanggal 2 Agustus nganti 9 Oktober, wujud pagelaran seni para ibu, lomba vocal group sa-daerah Surabaya Timur I, bakti sosial kesehatan, lan family gathering [acara sabrayat]. Pangabekti tanggap warsa ing Greja Rungkut dina Minggu [09/10] jam wolu dipimpin Pendhita Bambang Margono, S.Th.

Warga Pasamuwan Rungkut saiki 1.554 jiwa [394 kulawarga] dumadi saka warga anak 355 [lanang 193, wadon 152] lan diwasa 1.199 [priya 563, wanita 636]. Anggaran penerimaan taun 2004 Rp 412,5 yuta, realisasine Rp 399,8 yuta. Anggaran belanja Rp 412,5 yuta, realisasine Rp 366 yuta. Anggaran penerimaan lan blanja taun 2005 Rp 450 yuta. Ditilik saka cacahe warga, Pasamuwan Rungkut ing urutan katelu saka 11 pasamuwan ing Surabaya Timur I, sawise Surabaya [2.737 jiwa/925 kulawarga] lan Waru [2.037 jiwa/602 kulawarga]. Pasamuwan Ngagel ing urutan kapapat kanthi warga 1.319 jiwa [424 kulawarga].

Miturut buku Sejarah GKJW Jemaat Rungkut susunane Tim Sejarah 1995 dipandhegani Drs. R. Soeharko, madege Pasamuwan Rungkut ora uwal saka perkembangane kutha Surabaya. Nalika iku Rungkut sing maune pancen rungkut lan angel diambah, didadekake kawasan industri karan SIER [Surabaya Industrial Estate Rungkut]. Taun 1970-an ing kana wiwit ana sawetara real estate yaiku lemah kanggo pomahan duweke Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya menyang dhaerah pinggiran sakidule Kali Jagir. Ancer-ancer saka pintu air Jagir mengetan nurut pinggir kali, watara pitung kilometer. Pasamuwan paling cedhak karo Rungkut yaiku Ngagel sing dadi diwasa tahun 1980, maune blok IV wewengkone Pasamuwan Surabaya [Gubeng].

Bareng kompleks perumahan YKP madeg kayata Rungkut Jaya lan Rungkut Harapan, iline warga pindhahan saka tengah kutha saya santer, klebu sawetara warga GKJW Surabaya lan warga greja liya. Umume para warga iki banjur dadi warga marenca greja asale. Nalika iku Rungkut arang banget mobil umum. Prasarana wujud dalan lan kreteg uga minim. Pokoke sarwa rekasa.

Saka Rungkut menyang Bratang [Pasamuwan Ngagel] warga liwat kreteg Bailly utawa numpak prau tambangan. Sawise kreteg Nginden dibangun, kreteg ijo [cete pancen ijo] iku dipasang ing Kedungbaruk kanggo nyabrang Kali Jagir menyang Medokan Semampir terus Semolowaru nganti saiki. Peladenan saka greja induk marang para warga marenca iku nalika semana uga kurang banget.

Ora aneh yen para warga Greja kepengin banget nindakake patunggilan [persekutuan] kanthi nganakake persekutuan oikumenis. Salah sijine anggota penguruse yaiku Pak Suli Handoko saka GKJW Surabaya [Blok VII] sing manggon ing perumahan YKP Kendangsari [sakidulkulone Rungkut]. Pak Suli diprayogokake Paladen Padintenan Majelis Pasamuwan [PPMP saiki PHMJ] Surabaya supaya nglumpukake para warga GKJW ing kana. Panjenengane direwangi Bu Bambang Supeno, Pak Djumadi, Pak Prabowo, Pak Suwondo, Pak Kusmaryono Yunan, Pak Bintarto Samuel lan Pak Soeharko. Dadi para warga iki bisa disebut cikal bakale Pasamuwan Rungkut.

Pangabekti warga GKJW sepisanan ditindakake ing daleme Pak Suli [YKP Kendangsari Blok F-29] dhek tanggal 13 November 1981 klebu kelompok 8 Wilayah II Pasamuwan Ngagel. Sabanjure klompok iki dadi proyek sing ditangani bareng dening PPMP Surabaya [ketuane Pdt. Sih Pinardi, S.Th.]. Salah siji pembinane yaiku Vikar Kristianto Samuel, S.Th. Wargane sarujuk didaftar dari warga Pasamuwan Ngagel.

Ibadah Natal sepisanan taun 1981 ing daleme Pak Kusmaryono Junan. Sawise iku kelompok iki dipisah saka Kelompok 8. Ketua Persiapan Kelompok Kendangsari yaiku Pak Suwondo, sekretarise Pak Suli. Pangabekti wiwit 1 Januari 1983 manggon ing daleme Pak Soeharko, YKP Mejoyo, Kalirungkut, Blok G-1, ajeg saben Minggu terus nganti dadi Pepanthan Rungkut wiwit 1 April 1983.

Telung taun sawise iku Papanthan Rungkut lagi bisa wiwit mbangun gedhung greja kanthi peletakan batu pertama dening Ketua MA Pdt. Ardi Soejatno dhek 9 November 1986. Nalika iku wargane klebu golongan ekonomi menengah ke bawah, racak-racak kulawarga mudha sing duwe tanggungan nyicil utangan omah YKP. Pawitane mung tekad, niyat, nunggil lan pasrah marang Gusti cekelan dhawuh: “Aja noleh lan aja mondhag-mandheg babar pisan ana ing saurute lebak...” [P. Dumadi 19:12-22].

Pasamuwan Rungkut disahake dadi Pasamuwan GKJW ka-110 kanthi Surat Keputusan MA GKJW nomer 771/I-SK/10/1990 wiwit tanggal 7 Oktober 1990. Pendhita sepisan ing kene yaiku Pdt. Sutrisno, S.Th. sing saiki mimpin Pasamuwan Karangpilang [Surabaya Timur II]. Wilujeng tanggap warsa. Mugi Gusti tansah amberkahi. Amin.


Penulis: Dhani
Sumber: Majalah DUTA GKJW Nomor 10 Tahun ke-LXX, Oktober 2005 halaman 39.

dilihat : 1019 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution